Khách sạn Dong Fang Hotel tại Quảng Châu

Khách sạn Dong Fang Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: 120 Liu Hua Road, Yuexiu District - Railway Station, Quảng Châu, Trung Quốc

Giá từ: 122$/ 1 đêm

Khách sạn Rundu Hotel tại Quảng Châu

Khách sạn Rundu Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: NO.300,Mid Huangpu Road,Tianhe, Quận Thiên Hà, Quảng Châu, Trung Quốc

Giá từ: 63$/ 1 đêm

Khách sạn Guangzhou Hotel tại Quảng Châu

Khách sạn Guangzhou Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: Haizhu Square, Quận Việt Tú - Đường Bắc Kinh, Quảng Châu, Trung Quốc

Giá từ: 65$/1 đêm

Khách sạn Hotel Landmark Canton tại Quảng Châu

Khách sạn Hotel Landmark Canton
Xếp hạng:

Địa chỉ: 8 Qiao Guang Road, Haizhu Square, Quận Việt Tú - Đường Bắc Kinh, Quảng Châu, Trung Quốc

Giá từ: 110$/ 1 đêm

Khách sạn Vertical City Hotel tại Quảng Châu

Khách sạn Vertical City Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: No.362 Jiangnan Avenue South , Haizhu District, Nam Sông Zhujiang, Quảng Châu, Trung Quốc

Giá từ: 303$/1 đêm

Khách sạn Hilton Guangzhou Tianhe Hotel tại Quảng Châu

Khách sạn Hilton Guangzhou Tianhe Hotel Quảng Châu
Xếp hạng:

Địa chỉ: No.215 Linhe Xi Heng Road Tianhe , Quận Thiên Hà - Ga tàu phía Đông, Quảng Châu, Trung Quốc

Giá từ: 175$

Khách sạn Shangri-La Hotel tại Quảng Châu

Khách sạn Shangri-La Hotel Quảng Châu
Xếp hạng:

Địa chỉ: 1 Huizhan Dong Road, Khu Trung Tâm Triển Lãm Pazhou, Quảng Châu, Trung Quốc

Giá từ: 311$/ 1 đêm

Khách sạn Spring & Valley Hotel tại Beijing

Khách sạn Spring & Valley Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: No.57 Xingfu Street, Dongcheng District, Temple of Heaven & Hongqiao Market, Beijing, China

Giá từ: 140$/1 đêm