Khách sạn Novotel Singapore Clarke Quay Hotel

Khách sạn Novotel Singapore Clarke Quay Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: 177A River Valley Road, Clarke Quay / Riverside, Singapore

Giá từ: 317$/ 1 đêm

Khách sạn Hotel Grand Pacific tại Singapore

Khách sạn Hotel Grand Pacific
Xếp hạng:

Địa chỉ: 101 Victoria Street, Bugis, Singapore

Giá từ: 225$/1 đêm

Khách sạn Amara Singapore tại Singapore

Khách sạn Amara Singapore
Xếp hạng:

Địa chỉ: 165 Tanjong Pagar Road , Chinatown / Tiong Bahru, Singapore

Giá từ: 283$/ 1 đêm

Khách sạn Hilton Singapore Hotel tại Singapore

Khách sạn Hilton Singapore Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: 581 Orchard Road, Orchard, Singapore

Giá từ: 420$/ 1 đêm

Khách sạn Grand Park Orchard Hotel tại Singapore

Khách sạn Grand Park Orchard Hotel Singapore
Xếp hạng:

Địa chỉ: 270 Orchard Road, Orchard, Singapore

Giá từ: 476$/ 1 đêm

Khách sạn Grand Park City Hall Hotel tại Singapore

Khách sạn Grand Park City Hall Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: 10 Coleman Street, Marina Bay, Singapore

Giá từ: 336$/ 1 đêm