Khách sạn The Hotel Emperor tại Myanamar

Khách sạn The Hotel Emperor
Xếp hạng:

Địa chỉ: 74th Road,Between:26th & 27th Street, Northern Mandalay, Mandalay, Myanmar

Giá từ: 58$/ 1 đêm

Khách sạn Mandalay Hill Resort Hotel tại Myanmar

Khách sạn Mandalay Hill Resort Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: No 9, 416B Kwin 10th Street, At The Foot Of Mandalay Hill, Northern Mandalay, Mandalay, Myanmar

Giá từ: 282$/ 1 đêm

Khách sạn Crown Prince Hotel tại Myanmar

Khách sạn Crown Prince Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: Khat Tar Street, Shwe Loung Block, Kyansittha Quarter, Nyaung Oo Township , New Bagan, Bagan, Myanmar

Giá từ: 85$/ 1 đêm

Khách sạn Silver Moon Hotel tại Myanmar

Khách sạn Silver Moon Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: No ,166 , Bayit Naung Road , Near Ywa Ma Bus Stop, Hlaing Township, Yangon Airport, Yangon, Myanmar

Giá từ: 48$/ 1 đêm

Khách sạn Hotel 63 tại Myanmar

Khách sạn Hotel 63
Xếp hạng:

Địa chỉ: Merchant Street;(Between 62nd & 63rd street), East Central Yangon, Yangon, Myanmar

Giá từ: 58$/1 đêm

Khách sạn Panda Hotel tại Myanmar

Khách sạn Panda Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: No. 205, Corner Of Wadan Street & Min Ye Kyaw Swa Road, Lanmadaw Township, West Central Yangon, Yangon, Myanmar

Giá từ: 101$/ 1 đêm

Khách sạn Inya Lake Hotel tại Myanmar

Khách sạn  Inya Lake Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: 37 Kaba Aye Pagoda Road, Inya Lake, Yangon, Myanmar

Giá từ: 138$/ 1 đêm

Khách sạn Thamada Hotel tại Myanmar

Khách sạn Thamada Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: 5 Signal Pagoda Road, Dagon Township, West Central Yangon, Yangon, Myanmar

Giá từ: 77$/1 đêm

Khách sạn Chatrium Hotel Royal Lake tại Myanmar

Khách sạn Chatrium Hotel Royal Lake
Xếp hạng:

Địa chỉ: 40 Natmauk Road, Tamwe Township Tamwe Township, Northern Yangon, Yangon, Myanma

Giá từ: 245$/ 1 đêm

Khách sạn Clover City Center Hotel tại Myanamar

Khách sạn Clover City Center Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: No.217, 32 nd Street (upper block), Pabedan Township, Downtown Yangon, Yangon, Myanmar

Giá từ: 95$/ 1 đêm

Khách sạn Parkroyal Hotel Yangon tại Myanmar

Khách sạn Parkroyal Hotel Yangon
Xếp hạng:

Địa chỉ: 33 Alan Pya Phaya Road, Dagon Township, East Central Yangon, Yangon, Myanma

Giá từ: 233$/ 1 đêm