Khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang

Khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang
Xếp hạng:

Địa chỉ: 18 Trần Phú, Nha Trang

Giá từ: 1.050.000VND

Khách Sạn Evason Ana Mandara Nha Trang

Khách Sạn Evason Ana Mandara Nha Trang
Xếp hạng:

Địa chỉ: Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà

Giá từ: 5.475.000VND

Khách sạn White Sand Doc Let Beach Resort & Spa

White Sand Doc Let Beach Resort-Spa
Xếp hạng:

Địa chỉ: Ninh Thuy hamlet, Ninh Hoa Village, Van Phong Bay, Nha Trang, Vietnam

Giá từ: 116$/1 đêm

Khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa

Sheraton Nha Trang Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: 26-28 Trần Phú, Ven Biển / Trung Tâm Đường Trần Phú, Nha Trang, Việt Nam

Giá từ: 169$/ 1 đêm

Khách sạn Sunrise Nha trang Beach Hotel & Spa

Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa
Xếp hạng:

Địa chỉ: Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà

Giá từ: 3.100.000 VNĐ

Khách sạn Vinpearl Luxury Nha Trang

Vinpearl Luxury Nha Trang
Xếp hạng:

Địa chỉ: Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, Hòn Tre/ Hòn Tằm, Nha Trang, Việt Nam

Giá từ: 6.250.000 VNĐ

Khách sạn Vinpearl Resort Nha Trang

Vinpearl Resort Nha trang
Xếp hạng:

Địa chỉ: Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, Hòn Tre/ Hòn Tằm, Nha Trang, Việt Nam

Giá từ: 5.000.000 VNĐ