Khách sạn Bai Tho Junks tại Hạ Long

Khách sạn Bai Tho Junks
Xếp hạng:

Địa chỉ: Victory Café, Cảng Vina shin, 6A Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng , Cảng Hòn Gai, Hạ Long, Việt Nam

Giá từ: 183$/ 1 đêm

Khách sạn Thuy Duong Halong Hotel tại Hạ Long

Khách sạn Thuy Duong Halong Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: 20 Đường Hạ Long, Hạ Long / Bãi Cháy, Hạ Long, Việt Nam

Giá từ: 28$/ 1 đêm

Khách sạn Royal Lotus Hotel tại Hạ Long

Khách sạn Royal Lotus Hotel Halong
Xếp hạng:

Địa chỉ: A13, Khối 1, Đông Hùng Thắng 2, phường Bãi Cháy, Hạ Long / Bãi Cháy, Hạ Long, Việt Nam

Giá từ: 99$/ 1 đêm

Khách sạn Halong Plaza Hotel tại Hạ Long

Khách sạn Halong Plaza Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: 8 Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long / Bãi Cháy, Hạ Long, Việt Nam

Giá từ: 102$/ 1 đêm

Khách sạn Hidden Charm Hotel tại Hạ Long

Khách sạn Hidden Charm Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: Lô 22D, Khu Biệt Thự Tuần Châu, Đảo Tuần Châu, Đảo Tuần Châu, Hạ Long, Việt Nam

Giá từ: 41$/ 1 đêm

Khách sạn Paradise Privilege Cruises tại Hạ Long

Khách sạn Paradise Privilege Cruises
Xếp hạng:

Địa chỉ: Đảo Tuần Châu, đảo Tuần Châu, Hạ Long, Việt Nam

Giá từ: 1362$/ 1 đêm

Khách sạn Tuan Chau Island Holiday Villa tại Hạ Long

Khách sạn Tuan Chau Island Holiday Villa
Xếp hạng:

Địa chỉ: Số 1 Đảo Tuần Châu, đảo Tuần Châu, Hạ Long, Việt Nam

Giá từ: 68$/1 đêm

Khách sạn Pelican Halong Cruise tại Hạ Long Bay

Khách sạn Pelican Halong Cruise
Xếp hạng:

Địa chỉ: Pelican Cafe, đảo Tuần Châu, Hạ Long, Việt Nam

Giá từ: 290$/ 1 đêm

Khách sạn Entity Halong Hotel tại Hạ Long

Khách sạn Entity Halong Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: 45 đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, Hạ Long / Bãi Cháy, Hạ Long, Việt Nam

Giá từ: 31$/ 1 đêm

Khách sạn Number One Hotel tại Hạ Long

Khách sạn Number One Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: Hậu Cần Road, phường Bãi Cháy, Hạ Long / Bãi Cháy, Hạ Long, Việt Nam

Giá từ: 32$/ 1 đêm

Khách sạn Sunrise Halong Hotel tại Hạ Long

Khách sạn Sunrise Halong Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: 42 Hậu Road, phường Bãi Cháy, Hạ Long / Bãi Cháy, Hạ Long, Việt Nam

Giá từ: 26$/ 1 đêm

Khách sạn Paradise luxury Cruise tại Hạ Long

Khách sạn Paradise luxury Cruise
Xếp hạng:

Địa chỉ: Cong Ty Co Phan Du Thuyền 5 Sao, đảo Tuần Châu, Hạ Long, Việt Nam

Giá từ: 318$/ 1 đêm