Khách sạn Holiday View Catba Hotel tại Cát Bà

Khách sạn Holiday View Catba Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: Đường 1/4, Đảo Cát Bà, Huyện Cát Hải, Biển Thị Trấn Cát Bà, Đảo Cát Bà, Việt Nam

Giá từ: 44$/ 1 đêm

Khách sạn Sea Pearl Hotel tại Cát Bà

Khách sạn Sea Pearl Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: số 219 Đường Núi Ngọc,, Biển Thị Trấn Cát Bà, Đảo Cát Bà, Việt Nam

Giá từ: 27$/ 1 đêm

Khách sạn Catba Sunrise Resort tại Cát Bà

Khách sạn Catba Sunrise Resort
Xếp hạng:

Địa chỉ: Bãi Biển Cát Cò III, Biển Thị Trấn Cát Bà, Đảo Cát Bà, Việt Nam

Giá từ: 52$/1 đêm

Khách sạn Best Western Pearl River Hotel

Best Western Pearl River Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: Km 8 Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Kinh Dương , Cầu Rào, Hải Phòng, Việt Nam

Giá từ: 2.000.000 VNĐ

Khách sạn Sea Stars International Hotel tại Hải Phòng

Sea Stars International Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: 1/3A Le Hong Phong Str., Ngo Quyen Dist, Trung Tâm Thành Phố / Chợ Sắt, Hải Phòng, Việt Nam

Giá từ: 1.600.000 VNĐ

Khách sạn Sunflower International Village Hải Phòng

Sunflower International Village
Xếp hạng:

Địa chỉ: 35A Đường Văn Cao, Nga Nam/Cat Bi Airport, Hải Phòng, Việt Nam

Giá từ: 2.100.000 VNĐ