Khách sạn Pacific Hotel tại Vũng Tàu

Khách sạn Pacific Hotel
Xếp hạng:

Địa chỉ: 4 Lê Lợi, Bãi trước/ Ga tàu tốc hành, Vũng Tàu, Việt Nam

Giá từ: 32$/ 1 đêm

Khách sạn Green Hotel tại Vũng Tàu

Khách sạn Green Hotel Vung Tau
Xếp hạng:

Địa chỉ: 147C Thuy Van, Bãi Sau, Vũng Tàu, Việt Nam

Giá từ: 41$/1 đêm

Khách sạn Seaside Resort tại Vũng Tàu

Khách sạn Seaside Resort Vung Tau
Xếp hạng:

Địa chỉ: 28 Duong Tran Phu, Bãi trước/ Ga tàu tốc hành, Vũng Tàu, Việt Nam

Giá từ: 71$/ 1 đêm

Khách sạn The Imperial Hotel tại Vung Tau

Khách sạn The Imperial Hotel Vung Tau
Xếp hạng:

Địa chỉ: 159 Thùy Vân, Bãi Thùy Vân, Vũng Tàu, Việt Nam

Giá từ: 141$/ 1 đêm