Du lịch Trung Quốc: Hà Nội - Côn Minh 7 Ngày

Du lịch Trung Quốc: Hà Nội - Côn Minh 7 Ngày

Giá từ: 6.909.000 VND

Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

Khởi hành: Liên Hệ

Vận chuyển: Tàu Hoả - Ô tô

Khách sạn:

Du lịch Trung Quốc: Thượng Hải - Hàng Châu -Tô Châu - Bắc Kinh

Du lịch Trung Quốc: Thượng Hải - Hàng Châu -Tô Châu - Bắc Kinh

Giá từ: 699 USD

Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

Khởi hành: 4, 7, 9, 10, 13, 16, 19, 24, 27, 29/7

Vận chuyển: Máy bay

Khách sạn:

Du Lịch Trung Quốc: Thành Đô - Cửu Trại Câu - Thành Đô

Du Lịch Trung Quốc: Thành Đô - Cửu Trại Câu - Thành Đô

Giá từ: 10.900.000 VND

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành: Liên hệ

Vận chuyển: Máy bay

Khách sạn:

Du lịch Trung Quốc: Thạch Lâm-Côn Minh-Đại Lý-Lệ Giang

Du lịch Trung Quốc: Thạch Lâm-Côn Minh-Đại Lý-Lệ Giang

Giá từ: 10.650.000 VND

Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm

Khởi hành: Liên hệ

Vận chuyển: Ô tô, Tàu hỏa

Khách sạn:

Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh-Thượng Hải 5 Ngày

Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh-Thượng Hải 5 Ngày

Giá từ: 14.000.000 VND

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành: Liên hệ

Vận chuyển: Máy bay

Khách sạn:

Du lịch Trung Quốc: Quảng Châu - Thẩm Quyến

Du lịch Trung Quốc: Quảng Châu - Thẩm Quyến

Giá từ: 269 USD

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành: Hàng ngày

Vận chuyển: Ôtô

Khách sạn:

Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh-Thượng Hải-Hàng Châu-Tô Châu

Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh-Thượng Hải-Hàng Châu-Tô Châu

Giá từ: 689USD

Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

Khởi hành: Hàng ngày

Vận chuyển: Máy bay, ô tô

Khách sạn: